Presentació

El Fòrum IDEA és un grup de recerca i acció socioeducativa de la Universitat Autònoma de Barcelona integrat per professorat, professionals i estudiants interessats i vinculats a l’educació de persones adultes i al desenvolupament comunitari. Pretén entendre i reduir les desigualtats existents en la societat actual a partir de la creació d’oportunitats d’aprenentatge per a tothom i la promoció del desenvolupament i la transformació des de l’educació, dins d’una perspectiva crítica i comunicativa. Per això, entén la seva actuació a través de formes de participació democràtiques, basades en la igualtat de capacitats de les persones, i a través de processos de recerca que sorgeixen i reverteixen en els col·lectius que els protagonitzen.

Campus d'excel·lència internacional U A B