Projectes

El Fòrum IDEA desenvolupa projectes en diferents àmbits vinculats a l’educació de persones adultes i al desenvolupament sòciocomunitari.

El marc teòric dels projectes del Fòrum IDEA és el de la pedagogia crítica. Sostenim que:

  • L’educació no tracta solament de disminuir les desigualtats socials, sinó les condicions socials que les creen.

  • L’educació ha d’afavorir les condicions necessàries per a la transformació social de les persones a través d’una formació integral, per a que siguin subjectes polítics reconeixedors de la seva situació i per a que lluitin per a la seva emancipació.

El plantejament metodològic dels projectes del Fòrum IDEA té un enfocament comunicatiu i participatiu:

  • El procés és educatiu en sí mateix i se centra en les persones.

  • El procés és democràtic i es basa en les relacions igualitàries, la corresponsabilitat i la transparència.

  • La participació empodera tant a la persona com a la comunitat.

  • Els resultats han de revertir en benefici dels participants

 

Campus d'excel·lència internacional U A B