Xarxa d’Educació i Consum per a Persones Adultes

Descripció
La Xarxa d’Educació i Consum per a Persones Adultes forma part del projecte europeu CEAN (Consumer Education for Adults Network) i és la continuació del projecte Consum i persones adultes. Criteris per a una educació crítica. La finalitat és crear una xarxa de treball per contribuir a desenvolupar materials i competències que condueixin a un consum informat i responsable, en el marc dels valors de la llibertat d’elecció, la presa de decisions conscient i la participació crítica en el mercat.

Col·laboració
La Xarxa d’Educació i Consum per a Persones Adultes és un projecte Grundtvig 4 finançat per la Unió Europea. Van participar en el projecte un total de 23 institucions (universitats, instituts de consum, centres de recerca, organitzacions de consumidors, entre altres).

Coordinació
Carme Martínez-Roca cmr@ifihp.org

Gerard Ferrer, gerard.ferrer@uab.cat

Activitats

  • Elaboració d’un document sobre Polítiques i Pràctiques d’Educació per al Consum adreçades a persones adultes. El document es va elaborar a partir de la realització de seminaris que es van dur a terme en els 14 països que formaven la xarxa. En les conclusions del seminari que es va dur a terme a Barcelona es troben els resultats obtinguts a Catalunya.

  • Conferència CEAN, celebrada a Berlin el 29 de maig 2006, on es va discutir sobre polítiques i pràctiques d’educació per al consum, el rol dels mitjans de comunicació, sostenibilitat i consum. A l’enllaç es pot trobar informació detallada sobre les presentacions que es van fer a la conferència.

Publicació
Si esteu interessats en aquesta publicació, si us plau envieu un missatge a carmemartinezroca@gmail.com

Consumer Education for Adults Network (2005). Thematic Guidelines for Consumer Education for Adults. London: London Metropolitan University.

Durada
2003 – 2006

Campus d'excel·lència internacional U A B