Marià Carbonell Buades

Catedràtic d’Universitat

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Facultat de Filosofia i Lletres

Departament d’Art i de Musicologia
Edifici B
Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Barcelona.
mariano.carbonell@uab.cat

Línies d'investigació:

Art del Renaixement i del Barroc a Catalunya, Illes Balears i Europa. Arts plàstiques a la Corona d’Aragó. Pintura mallorquina del Renaixement i del Barroc. Mecenatge artístic d’ordes religioses. Retaulística i escultura mallorquina. Poder, art i església a l’època dels papes Borgia.

Especialitat:
(Codis UNESCO): 550602 Història de l’Art.