Joaquim Garriga Riera

Catedràtic

Universitat de Girona
Facultat de Lletres

Geografia, Història i Història de l'Art
Campus Barri Vell. Plaça Ferrater Mora, 1
17071 Girona
joaquim.garriga@udg.edu

Línies d'investigació:
Art renaixentista europeu; Història de la perspectiva; Art català d'època moderna; Patrimoni històrico-artístic de Catalunya.

Especialitat:
Codis UNESCO: 550602 Història de l’Art