Objectius

  • Augmentar el coneixement científic al voltant del Renaixement i del Barroc i promoure la seva projecció i difusió en la dinàmica cultural de les institucions com museus, arxius i centres culturals.

     

  • Crear una estructura analítica i crítica que permeti un coneixement de la realitat artística dels segles XVI-XVII en relació amb l’àmbit europeu i hispà.

     

  • Fomentar mitjançant l’estudi de les destruccions i dispersions dels béns històrico-artístics, la recuperació i conservació present i futura del patrimoni històric català i espanyol, i millorar la visibilitat del sector barroc.

     

  • Establir una dinàmica de col.laboració, nacional i internacional, entre els centres d’investigació i universitats estatals i europees amb la finalitat d’impulsar un estudi interdisciplinari de qualitat que pugui impulsar el debat historiogràfic i el coneixement i la divulgació del nostre patrimoni històrico-artístic.