Història del grup

Inicis

L’origen de l’actual equip d’investigació es remunta a l’any 1994, el qual va nèixer sota la formula d’un projecte trianual titulat Corpus documental e iconogràfic de l’art del Renaixement a Catalunya (1500-1640)-(DIGICYT, PB93-0882) vigent fins el mes de juliol de 1997.

A partir d’aquesta data i davant les perspectives tant positives que va encetar aquest projecte, l’equip va decidir seguir la seva tasca investigadora ampliant el seu marc cronològic per incorporar al seu àmbit d’interés l’etapa barroca: a més en aquest mateix any, se li concedeix la condició admninistrativa de Grup de recerca consolidat.

Projecte compartit

A més, davant la consolidació de l’àrea d’art modern a la Universitat de Girona i l’ambició dels objectius de la nostra proposta, a l’any 1997 es va decidir que en la nova etapa del projecte es gestionaria funcionalment com un projecte d’investigació coordinat, basat en dos investigadors, un de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) dirigit pel Dr. Bonaventura Bassegoda Hugas (PB96-1175-CO2-01) i l’altre a la Universitat de Girona, dirigit pel Dr. Joaquim Garriga Riera (PB96-1175-CO2-02) amb el mateix títol conjunt Corpus documental e iconogràfic de l’art del Renaixementi del Barroc a Catalunya (1500-1714) i que naturalment era la continuació anterior amb una significativa amplicació cronològica.

Primers projectes

Els dos equips, el de l’Autònoma de Barcelona i el de Girona, han obtingut financiació del Ministeri d’Educació i Ciència amb altres projectes que han suposat un avenç respecte la recerca de l’art modern a Catalunya.

Són els següents:

    Fonts i models de l’arts figuratives a Catalunya (1640-1714)-(BHA03-09140-CO2-00)

    Fonts i models de l’arts figuratives a Catalunya (1500-1640)-( BHA2000-0430-CO2-00)

    Catalunya a la cruïlla europea de les arts del Renaixement (1450-1640): itineraris, fortuna i recuperació d’un patrimoni – (HUM2006-12604-C02-01).

Consolidació

Amb aquests antecedents, es despren la llarga costum dels membres dels dos equips d’investigació per una investigació en grup, com també demostren les nombroses iniciatives de participació en congresos i reunions científiques de tot tipus i les diverses publicacions que han sortit a la llum.