On som?

Grup d'Art del Renaixement i del Barroc

Departament d'Art

Universitat Autònoma de Barcelona

Edifici B - Campus UAB

08193 Bellaterra - Espanya

Correu-e: gr.garb@uab.cat

Telèfon: 93 581 13 70

Fax: 93 581 20 01