El nostre grup està interessat en diverses facetes de la  bioquímica, biologia molecular i genòmica del llevat Saccharomyces cerevisiae, particularment aquelles que impliquen senyalització cel.lular mitjançant processos de fosfo-desfosforilació. Així, investiguem aspectes com l’homeòstasi iònica, la resposta a diverses formes d'estrès o la regulació del cicle cel.lular. L'objectiu final és obtenir una visió integral de la resposta del llevat a pertorbacions del seu entorn que pugui portar tant a aprofundir en la biologia d'aquest organisme com conduir-nos cap a noves aplicacions biotecnològiques.

fotos poster IBB 1.png

 

 

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B