Història del grup

El grup es va iniciar al començament dels anys 90, amb l’objectiu d’estudiar el control del metabolisme del glicogen en llevat per les proteïnes fosfatases. Durant la primera meitat del 90 es van identificar i caracteritzar un gran nombre de Ser/Thr fosfatases de diversos orígens (llevats, plantes, etc.), com ara Ppz1, Ppg1, diverses isoformes de PP1 i PPX,  a més a més de participar en la seqüenciació del genoma de S. cerevisiae. Degut al descobriment del paper de les  fosfatases Ppz en la tolerància salina vàrem obrir una línia de recerca en aquesta direcció, encara activa. Des de 2000 investiguem els mecanismes de senyalització en resposta al pH alcalí. L’arribada al grup d'A.Casamayor el 2004 ha propiciat l’estudi del paper de les múltiples isoformes de les fosfatases de tipus 2C en llevat i de les diverses subunitats reguladores de la fosfatasa de tipus1 en S. cerevisiae. En els últims anys portem a terme l’estudi de l’homeòstasi de cations alcalins en llevats des de enfocaments relacionats amb la Biologia de Sistemes.

Campus d'excel·lència internacional U A B