Serveis

El nostre grup té la responsabilitat científica del Servei de Genòmica (SG) de la UAB. Com podreu veure al seu web, els serveis principals són:

  1. Seqüenciació de DNA
  2. Fabricació i anàlisi de microarrays
  3. Real-Time PCR
  4. Quantificació amb el Nanodrop
  5. Lab-chip 2100 Bioanalyzer (Agilent)
Campus d'excel·lència internacional U A B