Màster de Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física

+ info

El Màster de Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física és un màster professional que pretén preparar al psicòleg per a actuar en l'àmbit de l'esport: des de l'assessorament d'entrenadors i tècnics de l'esport de base fins a la preparació psicològica per a l'alt rendiment, i també per a l'assessorament a professionals de la salut per tal de millorar les pautes d'activitat física de la població general.

 

Aquest màster està format per dos postgraus que es poden cursar de manera independent: 

  1. Postgrau de Psicologia Aplicada al Rendiment esportiu
  2. Postgrau de Psicologia de l'Esport en Edat Escolar.

Objectius

- El màster pretén que els alumnes coneguin les teories de la psicologia de l'esport i de l'activitat física perquè estiguin en condicions d'aplicar els coneixements adquirits per resoldre problemes en contextos esportius.

- Així mateix, el màster vol aconseguir que els alumnes dominin le estratègies d'intervenció necessàries per realitzar un treball aplicat en els àmbits de la iniciació esportiva, o del rendiment esportiu o de l'activitat física en relació a la salut.

- El màster també vol aconseguir que els alumnes siguin capaços de comunicar les conclusions del seu treball aplicat a entrenadors, esportistes i famílies d'esportistes, de manera clara i sense ambigüitats.

Sortides professionals

- Assessor/especialista en intervenció, de centres d'alt rendiment esportiu i centres d'iniciació i tecnificació esportives.
- Assessor/especialista en intervenció, de federacions, entitats i clubs esportius.
- Especialistes en les facultats de Psicologia i Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, en universitats públiques i privades.
- Assessor/especialista en intervenció, en gabinets i centres de salut.

Campus d'excel·lència internacional U A B