Màster Oficial - Recerca en Psicologia Aplicada a les Ciències de la Salut

+ info                                                                                                                                             

El màster és un programa que s'ofereix amb l'objectiu de formar a graduats universitaris en els mètodes de recerca més actuals i rigorosos aplicats a problemes socials relacionats amb la salut mental, especialment de nens i joves, al benestar, al desenvolupament d'hàbits i comportaments saludables i a la promoció d'un estil de vida activa mitjançant l'activitat física i l'esport.  

El màster ofereix tres especialitats:

- Especialitat en Psicologia de l'Esport
- Especialitat en Psicologia Clínica
- Especialitat en Psicologia de la Salut

La formació proporciona un conjunt de coneixements teòrics i d'eines metodològiques suficients tant com per a continuar els estudis de doctorat com per a respondre a les demandes aplicades i professionals de cadascun dels àmbits mencionats.

Especialitat Psicologia de l’Esport
Els alumnes que hagin realitzat aquesta especialitat  tindran coneixements per a millorar el rendiment i el benestar dels diferents agents esportius (esportistes, entrenadors, àrbitres...), i per a cobrir demandes referents a l’estil de vida de la població general. Treballant en universitats i centres d’investigació, centres d’alt rendiment i de tecnificació esportiva i en federacions, clubs i entitats esportives podran investigar  els factors psicològics que influeixen en el rendiment esportiu i en el benestar de l’esportista. Treballant en gabinets i centres de salut podran analitzar els factors psicològics que influeixen en l’estil de vida actiu en relació a la salut de la població general.

Campus d'excel·lència internacional U A B