Miembros del GEPE

 

 Jaume Cruz Feliu. Catedrático de Psicologia del Deporte

Dep. Psicologia Bàsica, Evolutiva i Educació. Despatx B5/108. Tel: +34 93 581 14 87 / 1377

jaume.cruz@uab.cat@JaumeCruzUAB

  

 

Miquel Torregrossa Àlvarez. Profesor Agregado

Dep. Psicologia Bàsica, Evolutiva i Educació. Despatx B5/140.2. Tel: +34 93 581 31 53

miquel.torregrossa@uab.cat@MTorregrossaUAB

 

 

 Carme Viladrich Segués. Profesora Titular

Dep. Psicobiologia i Metodologia Ciéncies de la Salut. Despatx B5b-007. Tel: +34 93 581 13 76

carme.viladrich@uab.cat

 

 

Yago Ramis Laloux. Investigador Postdoctoral. 

Dep. Psicologia Bàsica, Evolutiva i Educació. Despatx B5/140.2. Tel: +34 93 581 31 53

Yago.ramis@uab.cat@YagoRamisUAB

 

 

Susana Pallarès Parejo. Profesora titular

Departament de Psicologia Social. Despatx B5/140.2. Tel: +34 93 581 19 79

Susana.pallares@uab.cat

 

 

Saül Alcaraz Garcia. Investigador Postdoctoral

Dep. Psicologia Bàsica, Evolutiva i Educació. Despatx B5/146. Tel: +34 93 581 83 95

Saul.alcaraz@uab.cat@AlcarazSaul

 

 

 Andrea Pérez Rivasés. Técnica Auxiliar de Apoyo a la Investigación

Dep. Psicologia Bàsica, Evolutiva i Educació. Despatx B5/135. Tel: +34 93 581 24 08

Andrea.perez@uab.cat

 

 

 Gerard Soriano Gillué. Técnico Auxiliar de Apoyo a la Investigación

Dep. Psicologia Bàsica, Evolutiva i Educació. Despatx B5/146. Tel: +34 93 581 83 95

Gerard.soriano@uab.cat@Gerard_gsg

 

 

Joan Pons Bauzà. Becario FI

Dep. Psicologia Bàsica, Evolutiva i Educació. Despatx B5/135. Tel: +34 93 581 24 08

joan.pons.bauza@uab.cat@PonsJuan14

Campus d'excel·lència internacional U A B