Francesc Galera

 

Universitat Autònoma de Barcelona

Francesc.Galera@uab.cat

ORCID iD: 0000-0002-6573-2056

Francesc Galera graduated in Translation and Interpreting (2004) at Universitat Autònoma de Barcelona and holds a MA in Terminology and Professional Necessities by Universitat Pompeu Fabra (2008) and a PhD in Translation and Intercultural Studies (2016) by Universitat Autònoma de Barcelona with the dissertation Avel·lí Artís-Gener, traducció i alteritat. El com i el perquè de la praxi traductora de Tísner. He is translator, proofreader and linguistic advisor since 2005, and works at the Department of Translation and Interpreting at Universitat Autònoma de Barcelona since 2012. 

His research interests focus on exile, alterity and postcolonialism in translation and Catalan literature in the twentieth century. 

 

PUBLICATIONS

2020 Epistolari Calders-Tísner. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

2019 «L’encaix entre la terminologia espontània i la terminologia planificada: el cas de la nomenclatura interuniversitària». In: Zanola, Maria Teresa et al. (ed.). Convergences et divergences dans la pratique terminologique. De la terminologie spontanée à la terminologie aménagée. París: Ministère de la Culture, p. 79-88.

2018 «Els "Cent anys de solitud" d’Avel·lí Artís-Gener: la sinonímia com a mecanisme de cohesió lèxica». Anuari Trilcat, 8, p. 52-73.

2016 «Avel·lí Artís-Gener, postcolonialisme i traducció». Quaderns. Revista de Traducció, 23, p. 111-120.

2013 «Avel·lí Artís-Gener». Visat. Revista Digital de Literatura i Traducció del PEN Català, 15.

2013 «Gabriel García Márquez». Visat. Revista Digital de Literatura i Traducció del PEN Català, 15.

2013 «La calidad en el ámbito del asesoramiento lingüístico». In: Nous reptes per als centres de llengües: estàndards de qualitat. Universitat de Girona, p. 155-160.

 

TRANSLATIONS & TERMINOLOGY

2013 Vocabulaire panlatin des pneumopathies professionnelles (Vocabulari panllatí de les pneumopaties professionals). Québec; Montréal: Office québécois de la langue française.

2009 Vocabulaire panlatin de la grippe aviaire (Vocabulari panllatí de grip aviària). Québec; Montréal: Office québécois de la langue française.

2007 Lexique panlatin de la géomatique (Lèxic panllatí de la geomàtica). Québec; Montréal: Office québécois de la langue française.

2004 Vocabulário panlatino da inteligência artificial (Vocabulari panllatí d’intel·ligència artificial). Québec; Montréal: Office québécois de la langue française.

 

LECTURES & PAPERS

2020 XVI Giornata Scientifica REALITER. Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Multilingüisme, interculturalitat i terminologia als serveis lingüístics de les universitats catalanes.

2019 XI Congrés Nacional d'ACLES. Universidad de Jaén. La Nomenclatura oficial de la UAB: luces y sombras en la creación de una herramienta de estandarización, implantación de calidad e internacionalización.

2019 Translation as reframing. Universidade dos Açores (Ponta Delgada). Self-translation as reframing: postcolonial devices in Catalan literature.

2018 III Symposium on Literary Translation and Contemporary Iberia «Translation, Power and Politics» (Universidade Católica de Lisboa). Traducción y autotraducción como elementos descolonizadores: Avel·lí Artís-Gener o la traducción entre catalán y español.

2018 XIV Journée Scientifique REALITER. Ministère de la Culture - Délégation Générale à la langue française et aux langues de France (París). L’encaix entre la terminologia espontània i la terminologia planificada: el cas de la nomenclatura interuniversitària.

2018 Translation Research-Translator Training Conference. Pázmány Péter Catholic University (Budapest). Translating Spanish literature into Catalan: state of the art of a seemingly unnecessary task.

2015 Retranslation in Context II. Boğaziçi University, Istanbul. Avel·lí Artís-Gener, the translator from Spanish who translated himself into Spanish.

2015 VI Simposi internacional de joves investigadors en traducció, interpretació, estudis interculturals i estudis de l'Àsia Oriental. Universitat Autònoma de Barcelona. Avel·lí Artís-Gener, traductor al català de García Márquez, Borges i Vargas Llosa.

2014 XVIth Forum for Iberian Studies: Cultural and linguistic diversity in the Iberian Peninsula. Oxford University. La traducció literària del castellà al català: una combinació innecessària? El cas d'Avel·lí Artís-Gener, traductor de García Márquez, Borges i Vargas Llosa.

2013 VIII Congrés Nacional d'ACLES. Universitat de Girona. Nous reptes per als centres de llengües: estàndards de qualitat.

2010 VI Jornada Científica Realiter. Universidade do Algarve, Faro. Nomenclatura trilingüe: la traducció del món de la universitat

2009 VI Congrés Nacional d'ACLES: innovació i qualitat. Universitat Politècnica de València. Implantación de sistemas de control de la calidad en el Servicio de Lenguas de la UAB

2007 IX Jornades sobre la Traducció. Universitat Jaume I. Les eines del corrector: suficiència, insuficiència i noves perspectives.

 

AWARDS

2017 Ajut per al projecte «Avel·lí Artís-Gener, traducció i alteritat», Fundació Mercè Rodoreda, pel treball El com i el perquè de la praxi traductora de Tísner.

2016 Extraordinary PhD Award.

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B