Projectes R+D

1. Projecte VulneraS: Criança, desemparament i vulnerabilitat sociocultural. Anàlisi situacional i propostes d'intervenció. (CSO2017-83101-C2-1-R). (2018-2021).

Anna Piella Vila (IP),  Jordi Grau Rebollo (IP), Aurora González Echevarría, María Valdés Gázquez, Nicolás Lorite García, Irina Casado Aijón, Lucía Sanjuan Núñez, Beatriz García García, Sarah Lázareh Boix, Eva Bretones Peregrina,  Lourdes García Tugas (UOC), Carmen de Jesús García García (Universitat de Granada). Etnògrafes de suport a la recerca: Miryam Navarro Rupérez i Clara Guzmán Vilaboy.

El projecte VulneraS pretèn aprofundir en espais i entorns de vulnerabilitat en contextos de criança, tot analitzant estratègies de criança en contextos socioculturals de vulnerabilitat, tractant de detectar necessitats específiques, avaluar els recursos disponibles (i els necessaris) i formular propostes d'actuació.

En aquest sentit, hem definit 6 àmbits  d'actuació:

  1. Atenció i suport parental extès: paper de les figures familiars i extrafamiliars ubicades a diferents nivells d'ampliació del parentiu en la pal·liació dels efectes afeblidors del benestar.
  2. Mesures de protecció a la infància: especialment adopcions trucades i acolliments, tant familiars com institucionals.
  3. Salut: especialment pel que fa a les mesures per superar la vulnerabilitat social i cultural en l'accés i ús dels serveis sanitaris de la biomedicina durant la gestació i criança.
  4. Eduació: incentivar la participació i promoció escolar per superar les desigualtats de caràcter social i econòmic; tot això fa imprescindible.
  5. Definició conceptual i metodològica del problema: delimitació el suport mutu en general del suport mutu en l'àmbit de la criança i de la cura i que examini amb deteniment l'evolució i síntesi de l'ús de conceptes com "família", "vulnerabilitat", "cura", "relatedness", "dependència "," fragilitat social "o" precarietat "en àmbits disciplinaris i en polítiques públiques des d'una perspectiva bio-psico-social.
  6. Rol dels mitjans audiovisuals i campanyes publicitàries en l'abordatge i pal·liació del problema en els àmbits assenyalats.

Dins del projecte ens orientem també al disseny de propostes formatives específicament adreçades a professionals que treballen en aquests àmbits.

 

2. Parentescos: Formas de Parentalidad y Articulaciones Disciplinarias. (CSO2012-39041-C02-01). (2013-2016)  (Ministerio de Economía y Competitividad). 

Anna Piella Vila (IP), Aurora González Echevarría, Jordi Grau, María Valdés, Virginia Fons, Carme Parramón, Júlia Vich, Irina Casado, Sarah Lázare, Meritxell Sáez, Gloria Urtasun, Aurelio Díaz, Lucía Sanjuan, Eva Bretones, Oscar López. Investigadores Externes: Carmen García (UGR), Elixabete Imaz (UPV-EHU), Lourdes García (Fundació IGenus). Investigadores Assessores: Margarita Lagarde (UNAM, México), Teresa del Valle (UPV-EHU), Teresa San Román (UAB). 

Aquest projecte proposa com a principals OBJECTIUS:

1. Establir els usos del concepte de parentalitat i proposar una definició de parentalitat, així com analitzar els diferents elements generals del domini del parentiu subjacents a algunes de les formes actuals d'exercir la parentalitat (circulació de menors, parentalitat translocal, criança compartida per parents amb o sense descendència, usos identitaris de la parentalitat).

2. Contribuir a l'estudi de les interseccions dels dominis de l'Antropologia referents a: parentiu i salut, parentiu i educació i, parentiu i gènere (concepte de persona i cos i salut materno-infantil, articualcions entre institucions educatives i conceptualitzacions de la parentalitat, configuracions de gènere en determinades figures parentals).

3. Avençar en l'estudi d'interseccions interdisciplinars entre Antropologia i Medicina (salut sexual i reproductiva), Biologia y Antropologia (sistemes de sexe/gènere i sistemes de parentiu) i, Biologia, Antropologia, Psicologia i Psicoanàlisis (formes de parentalitat).

Projecte Coordinat del getp-GRAFO amb el Grup de Recerca GIAS de la Universidad Pública de Navarra, UPNA (Ministerio de Economía y Competitividad) CSO2012-39041-C02-00 (2013-2016), 'Parentalidades. Aproximaciones Antropológicas y conexiones interdisciplinarias'. Anna Piella Vila, IP Coord. Als membres esmentats a l'anterior projecte s'hi afegeixen en aquest: José M. Uribe (IP del projecte GIAS), Paloma Fernández Rasines i Mercedes Bogino.

OBJECTIUS globals: Desenvolupar el concepte de parentalitat, atenent a la seva configuració històrica, la seva definició analítica, les seves variacions socioculturals empíriques i el seu exercici normativitzat.  Examinar, en el cas d'Espanya, les analogies i diferències en la normativització i supervisió de la parentalitat en dos sistemes sanitaris autonòmics, el català i el navarrès.   Analitzar algunes de les formes de circulació de menors i de parentalitat múltiple, en particular en contextos d'adopcions internacionals, coparentalitat i corresponsabilitat en la custòdia compartida i parentalitat translocal.  Aprofundir en els conflictes socio-sanitaris que es produeixen en l'exercici de la parentalitat en contextos migratoris i adoptius, tenint en compte les relacions desiguals de poder, les diferències culturals, les desigualtats socials i els contextos translocals.

 

3. Teoría transcultural de la reproducción de los grupos humanos. La Antropología del parentesco como estudio de los modelos socioculturales de la procreación y crianza de niños. (SEJ2006-10864). 2006-2010. Aurora González Echevarría (IP), Anna Piella, Jordi Grau, Dan rodriguez, Hugo Valenzuela, Virginia Fons, María Valdés, Pepi Soto, Irina Casado, Carmen Parramón, Teresa San Román, Aurora Reparato, Gustavo Indurain (Becari FPU) i Júlia Vich (becària FPI).

RESULTATS: - Desenvolupament d’una proposta de definició del domini de l’Antropologia del Parentiu. Es parteix de la crítica d'un ús lax del terme parentiu, diferenciant amb claredat el seu significat teòric com a domini de l'Antropologia del Parentiu i el seu ús folk, com a concepte propi de la cultura occidental:  "El domini de l'Antropologia del Parentiu estaria constituït pels fenòmens socioculturals en tant, i només mentre, els veiem des de la perspectiva de la reposició dels éssers humans que integren un grup a través de la conceptualització i la regulació de la generació, la circulació i la cura dels nens i nenes, l'atribució de la responsabilitat última de la seva socialització i enculturació fins a la maduresa social i les relacions que es creen i institucionalitzen en els processos de reproducció procreativa i es desenvolupen al llarg de la seva vida".

- Desenvolupament d'un guió detallat per a la presa de dades etnogràfiques sobre els ítems que integren el domini de l'Antropologia del Parentiu. Guió que ja s'ha utilitzat en diferents treballs de camp.

- Elaboració de modelos etnográficos i procreatius (ndowé de Guinea Equatorial, dyirbal d'Austràlia, població noruega autòctona urbana, població pesquera malaia de Pulau Tuba i poblacions immigrades a Catalunya: paquistanís, amazigh, rumanesos rrom i dominicans. Model procreatiu d'immigrants xinesos a Canadà, cas paradigmàtic de parentiu translocal.

Els resultatas de definició del domini s'han publicat a González Echevarría et al. (2010),  González Echevarría (2010, 2011) i M. Valdés Gázquez (2011). La construcció de models etnogrràfics i comparatius s'ha recollit a J. Grau, H. Valenzuela y D. Rodríguez (2011).

 

4. El dominio teórico transcultural de la procreación. Concepción de la persona, control de la sexualidad, organización de la reproducción, crianza y configuración de modelos. (BSO2000-0478). 2000-2003. Aurora González Echevarría (IP), Anna Piella, Jordi Grau, Dan Rodríguez, Hugo Valenzuela (Becario FPI).

RESULTATS: Fonamentació epistemològica i metodològica del domini teòric transcultural de la procreació. Treballs de camp a Barcelona (famílies adoptants), Austràlia (continuïtats i canvis en el parentiu aborigen a Jambun, Queensland), Catalunya i Gàmbia (endogàmia, exogàmia i relacions interètniques entre immigrans senegambians a Catalunya i les seves famílies d'origen) i Malaysia (innovació tecnològica i relacions de parentiu a l'illa de Pulau Tuba).

 

5. Hacia una Antropología de la Procreación. (DGICYT PS94-0115). 1995-98. A. González Echevarría (IP), A. Piella. J.Grau (FPI).

RESULTATS: Treball comparatiu amb els HRAF i Recerca sobre els mètodes científics i hermenèutics en Antropologia. Treball bibliogràfic sobre l'aproximació antropològica a les relacions de parentiu i la identitat ètnica en el cas dels Aborígens Australians. Anàlisi de la inserció dels mitjans audiovisuals a la recerca antropològica utilitzant el parentiu com a referent substantiu.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B