Recerca

 LÍNIES DE RECERCA  • Investigació transcultural en l’àmbit del Parentiu. Models socioculturals de procreació i criança dels nens i nenes.

  • El concepte de parentalitat en l’etnografia i en la teoria antropológica.

  • Circulació d'infants i adopció internacional.

  • Representacions del Parentiu i Parentalitats múltiples. Parentiu i Persones sense descendència directa (infecunditat voluntària o involuntària).

  • Salut reproductiva i Parentiu.

  • Concepte de persona, cos, simbolisme i parentiu.

  • Parentiu i migracions (internes i transnacionals).

  • Interseccions i articulacions intradisciplinàries (Parentiu i Educació, Parentiu i Salut, Parentiu i Gènere).

  • Interseccions i articulacions interdisciplinàries (Antropologia i Medicina, Antropologia i Biologia Evolutiva, Antropologia, Biologia i Psicoanàlisi)

  • Usos identitaris del parentiu i la parentalitat

 Paraules Clau


Adopcions Internacionals, Antropologia del Parentiu, Circulació d’infants, Criança, Identitat i Parentiu, Infecunditat i Parentiu, Interseccions intra-interdisciplinàries, Migracions i Parentiu, Parentiu Transncultural, Parentalitats Múltiples, Persona, Procreació, Salut reproductiva.


 

Campus d'excel·lència internacional U A B