Objectius

 

GIPEAM és un grup compromès amb la investigació dins l’àrea d’Educació Matemàtica, amb seu principal al Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Entre els objectius del Grup, hi ha els següents:

- Establir i mantenir espais de crítica, discussió i comunicació de recerques pròpies sobre ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques i, en general, sobre l’estat actual de l'àrea local i internacional.

- Impulsar i refinar el plantejament de problemes d’estudi rellevants amb diversos nivells de repte en relació al que se sap i al que manca per saber sobre teories i mètodes en educació matemàtica.

- Constituir i recolzar col·laboracions estables en el desenvolupament de temes de recerca que esdevinguin referents per a la comunitat científica i incloguin la comunitat educativa.

- Produir i distribuir recerca especialitzada de qualitat que contribueixi a la comprensió dels processos de l’aula de matemàtiques i dels escenaris de formació professional del professorat de matemàtiques.

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B