Divendres de Recerca

Els membres de GIPEAM continuem compromesos amb el fòrum de discussió científica Divendres de Recerca, engegat l'any 2010 en el marc del desenvolupament coordinat de dos projectes sota el lideratge de Josep Maria Fortuny i Núria Planas.

Des d'aleshores, amb seu a la Universitat Autònoma de Barcelona, els Divendres de Recerca s'han consolidat com un espai col·lectiu que reflecteix el progrés de les recerques del Grup i potencia un debat conjunt de qualitat. El model essencialment consisteix en què doctorands i investigadors novells exposin temàtiques relacionades amb el seu àmbit d'estudi i comptin amb rèpliques i suggeriments d'investigadors experimentats (adscrits a GIPEAM) i ponents convidats (provinents d'altres grups i equips) que els ajudin a avançar.

 

CURS 2019-2020

05/11/2019 a les 17:00 - Karen Campo, de la Universidad Autónoma de Guerrero, México: “Un modelo de análisis para identificar conexiones matemáticas

a les 17:30 - Camilo Rodríguez-Nieto, de la Universidad Autónoma de Guerrero, México: “Las conexiones matemáticas establecidas por un profesor cuando enseña la derivada como contexto de reflexión para una nueva mirada a las conexiones​”,

a les 19:00 - Sofía Caviedes, de la Universitat Autònoma de Barcelona (GIPEAM): “Conexiones en la medida del área de figuras planas: uso de diferentes manifestaciones del área en tareas de medida y comparación de áreas por alumnos de 13-14 años,

i a les 19:30 - Genaro de Gamboa, de la Universitat Autònoma de Barcelona (GIPEAM): “Conexiones matemáticas en el aula. Propuesta de un modelo de análisis en el contexto de la introducción de los números enteros”,

Discussió i rèplica a càrrec de Vicenç Font, de la Universitat de Barcelona.


CURS 2018-2019

13/06/2019 a les 10:00 - Eloísa Montero, de Escuni Centro Universitario de Magisterio, Madrid: “La anticipación a respuestas de niños de primaria en problemas de división-medida con fracciones”,

a les 11:30 - Juan Godino, de la Universidad de Granada: “Herramientas del Modelo CCDM para el análisis de la práctica del profesor”,

a les 15:00 - Gloria Sánchez-Matamoros, de la Universidad de Sevilla: “Discusión de un artículo en construcción: La Tematización en el marco del APOE”, rèplica a càrrec de Juan Godino, de la Universidad de Granada

i a les 16:30 - María Trigueros, del ITAM. Instituto Tecnológico Autónomo de México: “La modelización en la formación del profesorado de matemáticas”.

29/03/2019 a les 15:30 - Christopher L. Busey, University of Florida: "The paradox of black citizenship: Transnational perspectives on curriculum, pedagogy, educational policy, and theory".

18/01/2019 a les 15:00 - Membres de l'equip GIPEAM, Itziar García-Honrado, de la Universidad de Oviedo; Laura Morera, Josep Maria Fortuny i Edelmira Badillo, de la Universitat Autònoma de Barcelona: "Tres estados en la progresión del aprendizaje Matemático", rèplica a càrrec d'Andrea Cárcamo, de la Universidad Austral de Chile.

28/09/2018 a les 12:00 - Tatjana Hodnik Čadež, University of Ljubljana: "Problem solving in theory and practice".


CURS 2017-2018

20/03/2018 a les 15:00 - Mamokgethi Setati, University of Cape Town (South Africa) i Arindam Bose, Tata Institute of Social Sciences (India): "Researching mathematics education and language: the theories we use and what they enable us to see, say or do".

16/02/2018 a les 10:00 - Membres de l'equip GIPEAM, de la Universitat Autònoma de Barcelona: "Análisis de la progresión de aprendizaje de una futura maestra", rèplica a càrrec de Júlia Valls, de la Universitat d'Alacant.

15/02/2018 a les 15:00 - Júlia Valls, de la Universitat d'Alacant: "Reflexión sobre la investigación de la competencia: mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los alumnos".

18/12/2017 a les 11:00 - Àngela Buforn, de la Universitat d'Alacant: "Taller: El papel del KDU para caracterizar la competencia mirar profesionalmente".

24/11/2017 a les 17:00 - Membres de l'equip GIPEAM, de la Universitat Autònoma de Barcelona: "Discussió de trajectòries d'aprenentatge pel disseny d'instruments formatius per a futurs mestres de primària".

22/11/2017 a les 15:30 - Philippe R. Richard, de la Université de Montréal: "La utilidad de las herramientas de razonamiento automáticao para completar el trabajo matemático".


CURS 2016-2017

30/06/2017 a les 11:30 - Philippe R. Richard, de la Université de Montréal: "Discurs i argumentació".

24/02/2017 a les 10:30 - Alberto Zapatera, de la Universidad de Alicante: "Anàlisi de la mirada professional des del llenguatge".

13/12/2016 a les 15:00 - Matías Arce, de la Universidad de Valladolid: "Taller: El cuaderno de matemáticas como recurso del estudiante".

17/11/2016 a les 15:00 - Àngela Buforn, de la Universitat d'Alacant: "Una aproximación al razonamiento proporcional desde el Noticing", rèplica a càrrec de Miguel Ángel Montes, de la Universidad de Huelva. 


CURS 2015-2016

27/06/2016 a les 15:30 - Clara Benedicto, Ángel Gutiérrez i Adela Jaime, de la Universitat de València: "Uso de los niveles de demanda cognitiva para el análisis de respuestas de estudiantes con diferentes capacidades matemáticas".

18/05/2016 a les 15:30 - Andrea Cárcamo (Universitat Autònoma de Barcelona) i María José Beltran (Univerisitat de València): "Construcción de conceptos de álgebra lineal a partir de situaciones reales: dos propuestas de diseño instruccional"

i a les 16:30 - Josep Maria Fortuny i Núria Planas, Universitat Autònoma de Barcelona: "Discurso matemático del profesor: Construcción y análisis de aspectos de coherencia local". 

04/05/2016 a les 15:30 - Gustavo Barallobres, de la Université de Montréal: "Introducción al algebra: problemas didácticos y análisis de situaciones"

i a les 16:30 - María Fernanda Massut, de la Universitat de Barcelona: "Estudio de la utilización de vídeos tutoriales como recurso para las clases de matemáticas en el bachillerato con el Flipped Classroom".

 

 

 

 

 

 

29/01/2016 a les 12:00 - LECTURA DE TESI: Miquel Ferrer, de la Universitat Autònoma de Barcelona: "Estudio sobre la actuación docente y la intervención en la creación y aprovechamiento de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas",

a les 16:30 - Janet Bolite, de Universidade UNIAN de São Paulo: "De las fichas perforadas a las nubes. Tecnologías en el aula de matemáticas"

i a les 18:30 - Antonio José Lopes, de la Universitat de Barcelona: "Análisis y características del potencial cognitivo de producciones escolares matemáticas con alumnos de 11 a 14 años".

 

 

 

 

 

 

 

 

16/12/2015 a les 16:00 - Gloria Sánchez-Matamoros, de la Universidad de Sevilla: "Desarrollo de la competencia docente “mirada profesional” (professional noticing)"

i a les 17:30 - Philippe R. Richard, de la Université de Montréal: "Espacios de trabajo matemático".

3/11/2015 a les 16:30 - Luis Puig i Míriam Ortega, de la Universitat de València: "Ús de dispositius mòbils a l'educació matemàtica".

 

 

 

 

 

 

 

30/09/2015 a les 15:30 - Alberto Zapatera, de la Universidad de Alicante: "Analizando respuestas de estudiantes desde la mirada profesional"

i a les 16:30 Daniela Reyes, de CINVESTAV, Mèxic: "El papel del saber en el empoderamiento docente: el caso de la proporcionalidad".

 

 

 

 

 

 

 

 


CURS 2014-2015

29/05/2015 a les 15:30 - Míriam Ortega, de la Universitat de València: "Disseny d'un model d'ensenyament per a treballar la modelització d'un fenomen real a partir de funcions amb l'ús d'iPads i amb dades reals".

15/04/2015 a les 16:00 - Professor Oliver Theil, Queen Maud University College, Noruega: "Early childhood teachers' beliefs about mathematics".

 

 

 

 

 

 

 

22/01/2015 a les 12:00 - Professora Irene Ferrando (Universitat de València), professor Lluís García Raffi (Politécnica de Valencia) i César Gallart (Colegio CEU San Pablo): "Actuación docente en problemas abiertos de modelización".

20/01/2015 a les 15:30 - Professora Gloria Sánchez-Matamoros, de la Univerdidad de Sevilla: "El desarrollo de la competencia profesional (professional noticing) en futuros profesores sobre la comprensión del concepto de derivada"

i a les 16:30 - Professor Agustín Adúriz-Bravo, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina: "Perspectivas teórico-metodológicas de investigación sobre la  argumentación científica/matemática escolar". 

 

 

 

 

 

 

19/01/2015 a les 11:00 - LECTURA DE TESI: Ana María Manrique, de la Universitat Autònoma de Barcelona: "Trabajo en pareja y construcción de conocimiento matemático en un aula de matemáticas de sexto de primaria"

i a les 17:00 -  Alberto Zapatera Llinares, de la Universidad Cardenal Herrera, Elche: "Mirada profesional de estudiantes para maestro en el contexto de generalización de patrones". 

18/12/2014 a les 17:00 - Ana María Manrique, de la Universitat Autònoma de Marcelona: "Trabajo en pareja y construcción de conocimiento matemático en primaria".

20/10/2014 a les 15:30 - Professor David Arnau, de la Universitat de València: "Disseny i construcció de sistemes intel·ligents que emulen a professors humans quan supervisen la resolució de problemes aritmètics"

i a les 16:30 - Professor Roger Miarka, de la Universidade Estadual Paulista (Brasil): "Una Metodología Fenomenológica para la Investigación en Educación Matemática: la etnomatemática en foco".

 

 

 

 

 


CURS 2013-2014

30/06/2014 a les 15:30 - LECTURA DE TESI: Judit Chico, de la Universitat Autònoma de Barcelona: "Impacto de la interacción en grupo en la construcción de argumentación colectiva en clase de matemáticas"

i a les 17:15 - Professor Miguel Ribeiro, del Centro de Investigação sobre o Espaço e as Organizações, Universidade do Algarve (Portugal); UNESP, Rio Claro (Brasil): "Reflexionando sobre el proceso de elaboración de viñetas para la formación y sus potencialidades para el desarrollo del conocimiento del profesor".

07/05/2014 a les 15:30 - Professor Abraham Arcavi, Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel: "Reflexiones sobre la investigacion en Educacion Matematica". 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B