Separability of diagonal symmetric states: a quadratic conic optimization problem

Campus d'excel·lència internacional U A B