Discriminació quàntica

TitleDiscriminació quàntica
Publication TypeThesis
Year of Publication2010
AuthorsPujol, A
AdvisorMuñoz-Tapia, R
Academic DepartmentDepartament de Físca, Grup de Física Teòria: Informació i fenòmens quàntics
DegreeGrau en Física
Date Published07/2010
UniversityUniversitat Autònoma de Barcelona
CityBarcelona
Thesis TypeBSc Thesis
Abstract

S'estudia la discriminació de diferents sistemes quàntics. S'analitza el procés de discriminació entre qúbits, i es compara amb la discriminació de mesures projectives. Seguidament, es busquen les condicions en les quals la discriminació entre mesures projectives és perfecta, i es realitza el mateix per a la discriminació de transformacions unitàries, per tal de comparar ambdós resultats.

Campus d'excel·lència internacional U A B