Graph-Theoretic Approach to Quantum Correlations

Campus d'excel·lència internacional U A B