Localització en xarxes complexes

TitleLocalització en xarxes complexes
Publication TypeThesis
Year of Publication2010
AuthorsPerarnau Llobet, M
AdvisorCalsamiglia, J
Academic DepartmentDepartament de Físca, Grup de Física Teòria: Informació i fenòmens quàntics
DegreeGrau en Física
Date Published07/2010
UniversityUniversitat Autònoma de Barcelona
CityBarcelona
Thesis TypeBSc Thesis
Abstract

En els anys 1950s, P.W. Anderson va suggerir la possibilitat d'un nou fenomen en física de l'estat sòlid: la localització. Aquest fenomen consisteix en que la funció d'ona dels electrons es queda totalment localitzada en l'espai provocant que el material passi de ser un conductor a un aïllant. Ha estat extensament estudiat en xarxes ordenades i és conseqüència de les impureses del material. En aquest treball, pretenem estudiar la localització en xarxes amb naturalesa aleatòria, en particular, en xarxes complexes. La idea bàsica és, tenint en compte que l'aleatorietat de les impureses del material provoca localització, veure si l'aleatorietat en l'estructura del material produeix el mateix efecte.

Campus d'excel·lència internacional U A B