Laboratori

TPT manual thermosonic wire bonder HB05

This equipment is able to bond in three different modes (wedge, ball and bump bonding) for small scale production lines.
Technical specifications:

  • independent control of first and second bond parameters
  • for 17µm to 50µm wire and 25µm x 200µm ribbon
  • bond head with deep-access (12 mm)
  • PLL ultrasonic generator
  • stitch bonding
  • loop height adjustable
  • bond arm length 165 mm
  • 2” wire spool
  • 6:1 ratio X-Y manipulator
  • dual fiber optic illuminator
Perkin-Elmer DSC

Calorímetre Diferencial de Rastreig Perkin Elmer DSC7

Un DSC mesura la quantitat d'energia absorbida o alliberada per una mostra que és escalfada, refredada o mantinguda a temperatura constant. Combinat amb una precisa mesura de la temperatura de la mostra, un DSC proporciona una fiable mesura de les transformacions de fase.

El DSC 7 de Perkin Elmer és un sistema de compensació de potència, el qual mesura l'energia de la reacció directament i proporciona pics més estrets i d'alta sensibilitat. Fa servir termòmetres de resistència de platí els quals mesuren de forma acurada i amb repetitibilitat. Un dels nostres DSC pot treballar com DSC modulat (Modulated DSC) el que permet una major resolució en els events tèrmics petits, com és el cas de les transicions vítries (glass transitions).

Especificacions del DSC 7:

Exactitud calorimètrica de menys de l'1% amb menys d'1 μW de sensibilitat i una precisió del 0.1%. Rang de Temperatura: -170 fins 723ºC amb uns 0.1ºC d’exactitud i precisió. Ritmes d'escalfament fins a 300ºC/min.

Pot ser utilitzat amb atmosferes estàtiques o dinàmiques de nitrogen, argó, heli, diòxid de carboni, aire, oxigen, i altres gasos.

Criòstat d'heli líquid per a la mesurar de conductivitat térmica (4,2-500K)

Sistema 3ω per a la mesura de conductivitat tèrmica en capes primes: La tècnica tres-omega utilitza un amplificador lock-in i una corrent alterna d'escalfament per tal de mesurar directament la conductivitat tèrmica d'un material dielèctric o conductor, ja sigui bulk o capa prima. Una petita línea calefactora definida en la superfície de la mostra per fotolitografia actua a la vegada de calefactor i termòmetre.

Sputtering

Sputtering

Equip de preparació de capes primes mitjançant les tècniques de preparació de sputtering DC i evaporació tèrmica. L’equip disposa de 4 canons de sputtering DC i dues fonts d’evaporació tèrmica. Mitjançant quatre entrades diferenciades de gas és possible fer evaporacions en atmosferes reactives per tal d’obtenir diferents compostos. Permet l’evaporació de materials metàl·lics gràcies a les seves quatre fonts DC que funcionen independentment i materials semiconductors com silici o germani amb la font polsada (pulsed DC). L’equip està preparat per assolir nivells de buit de 3x10-8 mbar.

Campus d'excel·lència internacional U A B