NOTA IMPORTANT: Aquest grup de recerca no ha pogut aspirar a la consolidació perquè, tot i la feina feta, no complia els requisits draconians imposats per l'AGAUR per raons segurament més pressupostàries que no pas científiques. Podeu llegir la memòria justificativa de l'activitat que va dur a terme el GRAE durant els anys 2009-2013 aquí.

*********************************************************************************************************************************************************************

El Grup de Recerca en Arts Escèniques (GRAE) integra diversos investigadors del teatre, vinculats a universitats catalanes i estrangeres, amb l'objectiu de crear una estructura de recerca de referència en els estudis teatrals europeus.

Com a grup de recerca emergent, reconegut i finançat per l'AGAUR (2009 SGR 1034), els objectius científics del GRAE s'articulen, en una primera etapa, al voltant del concepte de les "altres Europes" aplicat en l'eix cronològic del teatre contemporani i, des d'una perspectiva interdisciplinària, es basen en quatre grans eixos de treball:

  1. la configuració d'una idea d'Europa i d'una hipotètica europeïtat teatral en les diverses dramatúrgies;
  2. les relacions de les dramatúrgies europees amb el teatre català;
  3. la projecció internacional de les companyies i els dramaturgs catalans, i
  4. l'atenció a les dramatúrgies més minoritàries.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B