Activitats

 

A) ACTIVITATS ORGANITZADES PEL GRAE

El GRAE tanca l'etapa com a grup emergent a final del 2013 i està pendent de la renovació com a grup de recerca consolidat el 2014. Vegeu, sobre l'activitat duta a terme durant el període 2009-2013, el punt C.
 

B) ACTIVITATS EN QUÈ PARTICIPA EL GRAE

Projecte de Recerca sobre les Arts Escèniques Catalanes (des del 2011), impulsat per l'Institut del Teatre de Barcelona en col·laboració amb els investigadors teatrals de les universitats d'arreu dels Països Catalans. Alguns membres del grup (C. Batlle, F. Foguet, J. Lladó, A. Ramon, G. Sansano i N. Santamaria) integren la Comissió Científica d’aquest projecte i altres (F. Foguet), la Comissió Executiva. 

Aula Joaquim Molas de la Biblioteca Museu de Vilanova i la Geltrú (2012), impulsat per la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la Universitat de Lleida, amb la col·laboració de diversos grups de recerca, entre els quals el GRAE.

Conveni de col·laboració, des del 2011, amb el Laboratoire d’Identité Culturelle, Textes et Théâtralité (Paola Ranzini-Cabot i Antonia Amo) de la Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse.

 

C) HISTORIAL DE LES ACTIVITATS (2009-2013)

1. II Simposi Internacional d'Arts Escèniques (Sueca, 10-12 de desembre de 2009). Coordinació de Gabriel Sansano.

2. I Congrés sobre la dramatúrgia europea: “El teatre en l'espai europeu, un altre debat imprescindible” (València, Octubre Centre de Cultura Contemporània, 24, 25 i 26 de febrer de 2010. Coordinació de Manuel Molins. Vegeu-ne les actes aquí.

3. III Jornades de debat sobre el repertori teatral català. L'Agrupació Dramàtica de Barcelona: entre el mite i la realitat? (Auditori de l’Institut del Teatre de Barcelona, 17 de març de 2010). Coorddinació de Francesc Foguet, Núria Santamaria i Mercè Saumell, organitzades amb l'Institut del Teatre de Barcelona i el Grup de Literatura Catalana Contemporània de la UAB.

4. III Simposi sobre el teatre infantil i juvenil (Teatre de la Plaça Cívica de la UAB, 14 d'octubre de 2010). Coordinació de Jordi Auseller, Francesc Foguet i Núria Santamaria, organitzat amb el suport de la Fundació Xarxa de Teatre Infantil i Juvenil i el Grup Bambalina.

5. I Seminari del GRAE (Sala de Juntes de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, 15 d’octubre de 2010). Coordinació de Francesc Foguet.

6. I Congrés Internacional del GRAE, intitulat “La frontera, un concepte ineludible?” (Barcelona, 1, 2 i 3 de març de 2012). Coordinació de Sharon Feldman i Núria Santamaria.

7. I Jornada d'Intergrups de recerca (Institut d'Estudis Catalans, 11 de maig de 2012). Coordinació de Montserrat Bacardí (GETCC-UAB), Francesc Foguet (GRAE-UAB) i Enric Gallén (TRILCAT-UPF). Vegeu a Núvol la crònica de la jornada i el manifest que s'hi va presentar. Les actes s'han publicat amb el títol 'La literatura catalana contemporània: intertextos, influències i relacions', edició a cura de Montserrat Bacardí, Francesc Foguet i Enric Gallén (Barcelona: Societat Catalana de Llengua i Literatura, filial de l'Institut d'Estudis Catalans & Universitat Autònoma de Barcelona, 2013).

8. IV Simposi sobre el teatre infantil i juvenil. Teatre infantil i humor (Teatre de la Plaça Cívica de la UAB, 18 d’octubre de 2012). Coordinació de Jordi Auseller i Mercè Ballespí. Vegeu a Núvol la crònica del simposi.Les actes s'han publicat amb el títol 'Ha, ha, ha!...Teatre infantil i humor', edició a cura de Jordi Auseller & Mercè Ballespí (Lleida: Punctum, 2013).

9. II Seminari del GRAE (Sala de Juntes de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, 19 d'octubre de 2012). Coordinació de Francesc Foguet. 

10. IV Jornades de debat sobre el repertori teatral català. Dones i teatre (Auditori de l'Institut del Teatre, 9 de novembre de 2012). Coordinació de Jordi Lladó i Jordi Vilaró. Les actes s'han publicat amb el títol 'Dona i teatre al segle XXI', editat a cura de Jordi Lladó & Jordi Vilaró (Lleida: Punctum, 2013).

11. III Simposi Internacional d’Arts Escèniques. L'intèrpret (del teatre naturalista a l'escena digital) (Universitat d'Alacant, 22-24 de novembre de 2012). Coordinació de Gabriel Sansano.

12. Indagacions sobre les fronteres. Actes del I Congrés Internacional La frontera, un concepte ineludible? Sobre el concepte de frontera i les seves relacions amb les arts escèniques a Europa (Barcelona, 1-3 de març de 2012), organitzat pel Grup de Recerca d'Arts Escèniques de la Universitat Autònoma de Barcelona. Edició a cura de Núria Santamaria, amb la col·laboració de Francesc Foguet. Lleida: Punctum & GRAE, 2013 (Escenes Europees, 1). Inclou contribucions de Emmanuel Wallon, José-Antonio Sánchez, Manuel Molins, Mireia Aragay, Hatice Esberk, David Eudave, Brigitte Gauthier, John London, Gino Luque, Verónica Rodríguez, Panagiota Sotirchou, Marilena Zaroulia, Ivan Alcázar, Mercè Ballespí, Taisma Caparrós, Serge Dambrine, Germán Gan i Helena Martín, Rikka Laakso i Víctor Molina, Elena Marcevska, Enric Monforte, Katia Pago, Daniela Palmeri, Teresa Rosell, Xavier Serrat, Dorothea Volz, Frithwin Wagner-Lippok i Christina Schumtz, Fabrice Corrons, Diana González, Antoni Ramon i Guillem Aloy, Gabriele Sofia, Antònia Amo i Jordi Lladó, Ian Brown, Francesc Cortés, Anwen Jones, Aktina Stathaki, Jordi Baltà, Souria Sahli-Grandi, i Sarah Weaver. 

13. El desig teatral d'Europa. Estudis sobre el descobriment escènic de l'Europa moderna i contemporània, edició de Víctor Molina & John London, Lleida: Punctum & GRAE, 2013 (Escenes Europees, 2). Inclou articles de David Maskell, Yehuda Moraly, Doran Urian, Francesc Foguet, Carles Batlle, Jordi Lladó & Antonia Amo i Carlota Benet.

 

 


Campus d'excel·lència internacional U A B