Història del grup

El Grup de Recerca en Arts Escèniques (GRAE) neix com a contrafort indispensable en el camp de la recerca del Màster Oficial Interuniversitari d'Estudis Teatrals (MOIET), organitzat per la UAB amb la participació de l'Institut del Teatre de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, en el qual han participat una bona part dels membres de l'equip. Des del punt de vista de la recerca, uns quants integrants de l'equip formaven part, fins ara, del Grup d'Estudis de Literatura Catalana Contemporània (GELC), dirigit pel Dr. Jordi Castellanos, un dels grups que va integrar la Xarxa Temàtica Orientacions i Tendències en les Arts Escèniques a Catalunya (1999-2006), dirigida pel Dr. Manuel Jorba i, més tard, per la Dra. Núria Santamaria.

L’especificitat de les arts escèniques com a matèria d’investigació, l’existència del MOIET i les possibilitats de connexió amb altres grups o investigadors catalans i estrangers que tenen línies de recerca coincidents ens han dut a considerar necessària la creació d’una estructura de recerca que impulsi les accions endegades i que faci possible de desenvolupar les línies d’investigació en un àmbit molt més ampli i concret.

El GRAE vol articular, impulsar i projectar enfora una sèrie d’iniciatives de recerca, que han coordinat o en què han participat diversos membres del grup, dutes a terme precisament durant aquests darrers quatre anys: 1) el Simposi Internacional de teatre català contemporani (de la transició a l’actualitat), coordinat pel Dr. C. Batlle i organitzat per l’Institut del Teatre de Barcelona i la Xarxa Temàtica d’Orientacions i Tendències en les Arts Escèniques a Catalunya (2005; actes publicades el 2006); 2) la primera (2004) i la segona edició (2007) de les Jornades de debat sobre el repertori teatral català, organitzades pel Grup d’Estudis de Literatura Catalana Contemporània de la UAB amb la coordinació dels doctors F. Foguet i la N. Santamaria (actes publicades el 2006 i el 2009); 3) el primer Simposi Internacional d’arts escèniques, celebrat a la Universitat d’Alacant el 2006, sota la coordinació del Dr. G. Sansano (actes publicades el 2008), i 4) el primer (2004) i el segon (2008) simposi sobre el teatre infantil i juvenil (actes publicades el 2007 i el 2009), coordinats pels doctors F. Foguet i N. Santamaria, en la darrera edició del qual es va disposar de la participació de destacades personalitats de l’escena alemanya.

Així mateix, alguns membres del grup van participar en les I Jornades d’Estudi «Ramon Vinyes, “el sabio catalán” de Cien años de soledad, un escriptor a cavall de Catalunya i el Carib colombià», organitzades pel GELC i la Universidad del Norte de Colòmbia (UAB, 2005) i en les II Jornades d’Estudi «Ramon Vinyes, “el sabio catalán” de Cien años de soledad, un escriptor a cavall de Catalunya i el Carib colombià», organitzades per la Universidad del Norte i el GELC (Universidad del Norte, Barranquilla, Colòmbia, 2005). Altres membres del grup van prendre part en la 2ème Journée Internationale d’Études: Le théâtre catalan contemporain. Autour de l’oeuvre de J. M. Benet i Jornet, organitzat per la Université Paris 8 Traverses al Colegio de España CIU (París, 2006), les actes de la qual foren publicades per Éditions de l’Amandier el 2007. D’altra banda, uns quants membres del grup també han col·laborat conjuntament en el projecte d’una Història del teatre als Països Catalans, que coordinat pel Dr. F. Foguet i el dramaturg Albert Mestres, va rebre un ajut de la Institució de les Lletres Catalanes (el 2008) i serà editada el 2009 per Edicions 1984.

Des del punt de vista de la participació en projectes de recerca, diversos membres del GRAE han pres part en els projectes Concepcions i discursos sobre la modernitat en la literatura catalana dels segles XIX i XX i, actualment, Cultura i literatura a Catalunya, 1939-1959, tots dos dirigits pel Dr. Jordi Castellanos. Quant a la confluència del grup en publicacions teatrals, cal destacar encara la col·laboració de membres del grup en els volums: L’escena del futur (2006), coordinat per F. Foguet i P. Martorell, en què prengué part C. Batlle, B. Sansano i N. Santamaria; La literatura catalana en una perspectiva europea (2007), coordinat per M. Gustà i N. Santamaria, en què col·laborà F. Foguet, i Diccionari de la Literatura Catalana (2008) d’Enciclopèdia Catalana, dirigit per Àlex Broch, en què han participat F. Foguet i B. Sansano.

Amb aquests precedents, el GRAE vol aplegar en un projecte conjunt investigadors d’universitats d’arreu (University of Richmond, University of London, Université d'Avignon, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat d’Alacant, Universitat de les Illes Balears), especialistes en arts escèniques, que ja han confluït en diverses plataformes i publicacions teatrals, i, alhora, servir d'impuls i gresol per a la recerca teatral en l'àmbit català i internacional, amb la col·laboració d’altres grups de recerca: el Grup d’Estudis de Literatura Catalana Contemporània (GELC-consolidat); Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica (CEFID), també de la UAB, dirigit pel Dr. Pere Ysàs; el Grup d’Estudis de Traducció, Recepció i Literatura Catalana-TRILCAT, que dirigeix el Dr. Enric Gallén, o el d’investigadors, vinculats en diversos grups de recerca, de l’Institut del Teatre, la Universitat de Barcelona o altres titulacions de la UAB. Amb aquests grups de recerca afins, es preveu d’organitzar, si és possible, seminaris de treball o jornades monogràfiques conjuntes.

Campus d'excel·lència internacional U A B