Línies de recerca

La interdisciplinarietat del GRAE queda garantida per l'heterogeneïtat del grup i per la doble orientació, complementària, que prenen les diverses línies d'investigació dels seus membres: d'una banda, la dramatúrgia textual, i, de l'altra, les dramatúrgies visuals, en tots dos casos plantejades des d'unes coordenades internacionals i, molt especialment, europees. Així, des de perspectives diferents, les línies de recerca dels membres del GRAE s'articulen al voltant d'aquests eixos:

a) la configuració d'una idea d'Europa i d'una hipotètica europeïtat teatral en les diverses dramatúrgies;

b) les relacions de les dramatúrgies europees amb el teatre català;

c) la projecció internacional de les companyies i els dramaturgs catalans, i

d) l'atenció a les dramatúrgies més minoritàries.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B