Llibres

Una tradició dolenta, maleïda o ignorada? I Jornades sobre el repertori teatral català. Edició a cura de Jaume Aulet, Francesc Foguet i Núria Santamaria. Lleida: Punctum & GELCC, 2006. 196 pàgines. [ISBN: 84-934802-3-1.]

L’escena del futur. Memòria de les arts escèniques als Països Catalans, 1975-2005
. Coordinació de Francesc Foguet i Pep Martorell. Vilanova i la Geltrú: El Cep i la Nansa, 2006. Argumenta, 6. 237 pàgines. [ISBN: 84-96349-29-2.]

Dramatúrgia al País de les Meravelles? I Simposi sobre el teatre infantil i juvenil
. Edició a cura de Francesc Foguet i Núria Santamaria. Lleida: Punctum & GELCC, 2007. 180 pàgines. [ISBN: 978-84-936094-3-6]

Teatre, passions i (altres) insolències. Lectures sobre la dramatúrgia de Manuel Molins
. Edició a cura de Francesc Foguet i Biel Sansano. València: Universitat de València, 2008. Teatro Siglo XXI, Serie Crítica, 16. [ISBN: 978-84-370-7139-8]

Quan les carabasses es tornen carrosses... Els lligams sobre el teatre infantil i juvenil
. II Simposi sobre el teatre infantil i juvenil. Edició a cura de Francesc Foguet i Núria Santamaria. Lleida: Punctum & GELCC, 2009. 156 pàgines. [ISBN: 978-84-937371-1-5]

Batlle, Carles. Adrià Gual: mitja vida de modernisme. [amb Jordi Coca i Isidre Bravo]. Barcelona: Àmbit, 1992.

Batlle, Carles. Adrià Gual (1891-1902): per a un teatre simbolista. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat / Institut del Teatre, 2001.


Feldman, Sharon G. Barcelona Plays: A Collection of New Works by Catalan Playwrights. Edició i traduccions a cura de Marion P. Holt i Sharon G. Feldman. New York: Martin E. Segal Theatre Center/The Graduate Center-CUNY, 2008.


Feldman, Sharon G. In the Eye of the Storm: Contemporary Theater in Barcelona. Lewisburg, Pennsylvania: Bucknell University Press, 2009.

Foguet, Francesc. El teatre català en temps de guerra i revolució (1936-1939). Barcelona: Institut del Teatre / Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999. Biblioteca Serra d’Or, 227.

Foguet, Francesc. Margarida Xirgu. Una vocació indomable. Barcelona: Pòrtic, 2002. Dones del XX, 3.

Foguet, Francesc. Las Juventudes Libertarias y el teatro revolucionario. Cataluña (1936-1939). Madrid: Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, 2002. Cuadernos Libertarios, 8.

Foguet, Francesc. Maria Àngels Anglada. Passió per la memòria. Barcelona: Pòrtic, 2003. Dones del XX, 11.

Foguet, Francesc. Teatre de guerra i revolució (1936-1939). Antologia de peces curtes, pròleg i edició de Francesc Foguet i Boreu. Tarragona: Arola, 2005. Biblioteca Catalana, 23.

Foguet, Francesc. Teatre, guerra i revolució. Barcelona, 1936-1939. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2005. Textos i Estudis de Cultura Catalana, 103.

Foguet, Francesc. El gran Borràs. Retrat d’un actor. Coautoria amb Isabel Graña. Badalona: Museu de Badalona, 2007. Biografies Badalonines, 2.

Foguet, Francesc. La literatura dramàtica. Coautoria amb Núria Santamaria. Barcelona: Editorial UOC, 2009. Vull Saber, 111.

Foguet, Francesc. Margarida Xirgu, cartografia d’un mite. Badalona: Museu de Badalona, 2010. Biografies Badalonines, 3.

Foguet, Francesc (coord. i ed.).Teatre en temps de guerra i revolució (1936-1939). Lleida: Punctum & Generalitat de Catalunya, 2008. Catàleg de l’exposició homònima.

London, John. Claves de ‘La verdad sospechosa’. Madrid: Ciclo Editorial, 1990.

London, John. The Unknown Federico García Lorca: Dialogues, Dramatic Projects, Unfinished Plays & a Filmscript, proleg, traducció  i edició de John London. Londres: Atlas Press, 1996.

London, John.
Reception and Renewal in Modern Spanish Theatre: 1939-1963. Londres: Modern Humanities Research Association, 1997.

London, John. Theatre under the Nazis. Edició a cura de John London. Manchester: Manchester University Press, 2000.

London, John. Contextos de Joan Brossa: l'acció, la imatge i la paraula. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2010.

Lladó, Jordi. Ramon Vinyes i el teatre (1904-1939). Universitat Autònoma de Barcelona: Edició digital de la tesi doctoral dirigida pel dr. Jordi Castellanos i Vila, 2002 (https://www.tdx.cesca.es/TDX-0123104-162107).

Lladó, Jordi. Ramon Vinyes: un home de lletres entre Catalunya i el Carib. Barcelona: Subdirecció General d'Arxius. Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 2006. Col·lecció de divulgació de la història, 1.

Sansano, Biel (dir.). Diccionari de la Literatura Valenciana Actual (1968-2000). Alacant: IACJGA, 2002.

Sansano, Biel. Un cabàs de rialles. Entremesos i col·loquis dramàtics del segle XVIII. Valls: Cossetània, 2009.

Santamaria, Núria i Gustà, Marina (coord.). La literatura catalana, en una perspectiva europea. Barcelona: Generalitat de catalunya – Institut Ramon Llull, 2007 (traduccions en anglès i espanyol).

Campus d'excel·lència internacional U A B