Seminari Obert Permanent

En el marc de les activitats de transferència de coneixement del GRAFO, el Seminari Obert Permanent ofereix a la comunitat universitària i investigadora conferències periòdiques, d'accés obert, impartides tant per experts de reconegut prestigi nacional i internacional com per investigadors/ores que es troben en estadis inicials de formació doctoral, seguides d’un espai per al debat i l’intercanvi d’experiències i coneixement.

Sessions del Seminari Obert Permanent del GRAFO (informació en català y castellà):

Properes sessions

Sessions anteriors

Campus d'excel·lència internacional U A B