Docència

Els membres del GRAFO ensenyen antropologia als nivells de grau, màster i doctorat, juntament amb els altres membres del Departament en Antropologia Social i Cultural de la UAB. La major part de la seva docència té lloc en els quatre programes educatius del Departament:

En aquests programes, els membres del GRAFO imparteixen assignatures relacionades amb les àrees d'investigació del GRAFO (i altres assignatures).

En l'àrea de relatedness:

En l'àrea del transnacionalisme:

  • "Anàlisi de xarxes transnacionals" en el mòdul "Grups, Relacions i Xarxes" (dissenyada i impartida per José Luis Molina per als Màsters; el 2017/18 l'impartirà Renáta Hosnedlová, que es va unir al GRAFO en novembre de 2018).

En l'àrea de les pràctiques i estratègies de subsistència:

El grup també ensenya els fonaments de la investigació antropològica i de l'intervenció social. Quant a la investigació antropològica, imparteixen assignatures tals com:

En l'àrea de l'intervenció:

A més, diversos membres han impartit assignatures en altres programes de màster i postgrau a l'estranger i a Catalunya

Pel que fa al doctorat, els membres actualment dirigeixen les tesis de 25 doctorands del Programa de Doctorat en Antropologia Social i Cultural, diversos amb beques predoctorals (FPI, FPU, La Caixa, CAPES, CONACYT, CONICYT i SENESCYT) així com 4 doctorands en altres programes (geografia, sociologia, educació, traducció i interpretació).
 

master_1.jpg

Campus d'excel·lència internacional U A B