Transnacionalisme

magnets-2487101_1920_small.jpg

Una segona àrea de recerca es refereix a les dimensions transnacionals de la vida quotidiana produïdes per la migració (inclòs el refugi), la mobilitat i la globalització, així com les relacions interculturals locals que resulten d'aquests processos. El grup de recerca GRAFO estudia el transnacionalisme en termes dels efectes que produeix per a la construcció d'identitats, així com l'organització i creació de noves relacions. En aquest últim sentit, també realitza investigacions sobre les relacions entre familiars i no familiars que mantenen vincles actius a l'espai transnacional.

La imatge de Digitalwunder està llicenciada sota CC0.

Campus d'excel·lència internacional U A B