Programes

El GRAI (Grup de Recerca sobre Aprenentatge entre Iguals)  impulsa diversos programes que tenen com a finalitat la millora de diferents competències bàsiques, a través de la tutoria entre iguals i de la participació familiar.

Pel que fa a la competència lingüística es promouen els següents programes amb l’objectiu principal de millorar la comprensió lectora i l’expressió escrita:

  1. Llegim i escrivim en parella , per a la llengua catalana
  2. Leemos i escrivimos en pareja, per a la llengua castellana
  3. Bikoteka Irakurtzen, per a la llengua basca
  4. Reading in pairs, per a l’anglès com a segona llengua

Pel que fa a la competència matemàtica es promouen els següents programes amb l’objectiu principal de millorar la resolució cooperativa de problemes quotidians:

  1. (En)Raonem en parella.
  2. Razonar en pareja.

Els programes, i el conjunt de materials i la formació que els acompanyen, pretenen ajudar els mestres i les escoles a introduir estratègies d'ensenyament per a l'educació inclusiva, reconeixent no només que els alumnes són diferents, sinó també traient profit pedagògic dels diferents nivells de coneixement per tal de poder  aprendre de les diferències.

Junt a aquestes bases conceptuals, els programes també compten amb el compromís dels estudiants (responsabilitat dels rols del tutor i del tutorat), el compromís dels professorat i els centres participants (treball en xarxa del professorat: XAI (Xarxa d’Aprenentatge entre Iguals) i el compromís de les famílies (actuant com a tutors de lectura dels seus fills a la llar).

Des de l’inici del programa Llegim en parella l’any 2006 fins el moment actual de tots els programes hem treballat amb gairebé 300 centres en diferents zones geogràfiques: Catalunya, Euskadi, Navarra, Illes Balears i Saragossa. En un format I + D s’han recollit dades sobre l’eficàcia dels programes publicats en revistes especialitzades i conferències internacionals.

En aquesta imatge podeu veure l'esquema del nostre model de formació:

 

Campus d'excel·lència internacional U A B