Dvd, video and digital publications

 

Escola La Canaleta (2020, April 3). Llegim en parella a casa [Vídeo].
Duran, D., & Oller, M. (2018, September 1). Reading in pairs. [Video in Catalan with English subtitles]. Barcelona: UOC-UVic.
Duran, D., Oller, M., & Huguet, T. (Coords.). (2018, June 21). Docència compartida: Aprenentatge docent entre iguals per a l’atenció a la diversitat [Vídeo]. Bellaterra: GRAI (UAB)-ARMIF.
Duran, D. (coord.), Flores, M., & Oller, M. (2018). (En)Raonem en parella: Tutoria entre iguals per la resolució cooperativa de problemes.
Duran, D. (coord.), Carrera, J., Corominas, E., Flores, M., Oller, M., Miquel, E. & Ramírez, M. (2016). Llegim i escrivim en parella i altres programes de tutoria entre iguals. Barcelona: Horsori.

Duran, D. (coord.) (2006) Llegim en parella. Un programa de tutoria entre iguals, amb alumnes i famílies, per a la millora de la competència lectora. [DVD]. Barcelona: Generalitat de Catalunya (Departament d’Ensenyament)

Duran, D. (coord.) (2000). Tutoria entre iguals a l’IES Can Puig. [DVD]. Barcelona: Col·lecció de vídeos Didàctics L’Escola a Casa. Generalitat de Catalunya (Departament d’Ensenyament)

Duran, D. (coord.) (2010). Leemos en pareja [Vídeo]. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): GRAI (UAB).

 

Duran, D. (coord.), Blanch, S., Corcelles, M., Fernández, M., Flores, M., Kerejeta, B., Moliner, L. & Valdebenito, V. (2011). Bikoteka Irakurtzen. Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. 978-84-457-3195-5. Disponible des

 

Bikoteka Irakurtzen (2011)  [Vídeo]. Orditzia: Berritzegune d’Orditzia i GRAI (UAB).

 

Duran, D. (coord.)(2013) Jornada Estatal sobre Llegim en parella. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): ICE de la UAB

Topping, K. (2002). Tutoria entre iguals. Traducció de D. Duran i A. Iñesta. Col·lecció Pràctica Educativa, 5. UNESCO.

Campus d'excel·lència internacional U A B