Projectes del grup GRAMPO

El grup de recerca GRAMPO treballa en l'estudi i excavació arqueologica de jaciments de dos grans àmbits geogràfics (Mediterrani Oriental i Occidental), mitjançant el desenvolupament de projectes en cooperació amb institucions i equips de recerca d'àmbit internacional. 

ACTUALMENT S'ESTAN DESENVOLUPANT ESTUDIS I EXCAVACIONS EN ELS SEGÜENTS JACIMENTS/ÀREES ARQUEOLÒGIQUES: 

Pròxim Orient

 1. Tell Halula (SIRIA)
 2. Chagar BAzar (SIRIA)
 3. Akarçay tepe (TURQUIA)
 4. Prospecció arqueològica a la zona de Hatay (TURQUIA)
 5. Tell Lashkry (Erbil, Kurdistà, IRAQ)

A partir d'aquests jaciments podem abordar la qüestió del canvi tecnològic i del canvi social en les primeres comunitats neolítiques.  

Mediterrani occidental: 

 • Pla de Barcelona (Barcelonès)
 • Mines de Gavà (Baix Llobregat)
 • En diferents jaciments de la comarca del Segrià
 • Cova de Sant Llorenç (Garraf)
 • Projecte de les Gavarres (Baix Empordà)
 • Zona volcànica de la Garrotxa (Garrotxa)
 • Zona del tram mitjà i inferior de l'Ebre (Amposta, Mora la Nova, Flix, Benifallet...)
 • Zona del tram mitjà del riu Ter (Tavartet, l'Esquirol...)

A partir dels estudis i excavacions realitzades en aquestes zones es constribueiix al coneixement de es primeres societats pageses i la seva consolidació.

 

PROJECTES PRINCIPALS EN CONVOCATÒRIES COMPETITIVES DELS DARRERS CINC ANYS

Títol del projecte: Origen de las sociedades agrarias en el Próximo Oriente: Consolidación de las comunidades neolíticas en el Norte de Siria y Sudeste de Anatolia.

Investigador/a principal d’aquest projecte: Miquel Molist

Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación

Entitats participants: Universitat Autònoma de Barcelona

Duració: del 01/01/2011 fins al 31/12/2013

 

Títol del projecte: Premi ICREA Acadèmia 2010

Investigador/a principal d’aquest projecte: Miquel Molist

Entitat finançadora: Departament Universitats, Recerca, societat Informació

Entitats participants: Universitat Autònoma de Barcelona

Duració: del 22/09/2011 fins al 31/12/2015

 

Títol del projecte: Las primeras producciones cerámicas en al cuenca del Mediterráneo (c.7000-4000 CAL ANE): Aproximación des de la arqueometría.

Investigador/a principal d’aquest projecte: Xavier Clop

Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación

Entitats participants: Universitat Autònoma de Barcelona

Duració: del 01/01/2012 fns al 31/12/2014

 

Títol del projecte: Domesticación animal y prácticas ganaderas en el occidente mediterraneo (9.300-2.500 CAL BC)

Investigador/a principal d’aquest projecte: Maria Saña

Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación

Entitats participants: Universitat Autònoma de Barcelona

Duració: del 01/10/2011 fins al 20/09/2014

 

Títol del projecte: Bioarcheological investigations of the interactions between holocenee human societies and their environments (BIOARCH)

Investigador/a principal d’aquest projecte: Maria Saña

Entitat finançadora: UAB- CNRS

Entitats participants: Universitat Autònoma de Barcelona

Duració: 01/10/2007 fins al 20/09/2015

 

Títol del projecte:  Barcelona Prehistòrica

Investigador/a principal: Miquel Molist

Entitat finançadora: Ajuntament de Barcelona

Entitats participants: Universitat Autònoma de Barcelona

Duració: des del 2009 fins al present

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B