Joan Pagès

Joan Pagès Cebrian

(joan.pages.cebrian@uab.cat)

Doctor en Filologia Clàssica

Catedràtic de Grec de Batxillerat

Professor Associat de Filologia Grega a la Universitat Autònoma de Barcelona

 

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE RECERCA

Com a membre del grup de recerca en mitografia grega de la Universitat Autònoma de Barcelona ha participat en els projectes BFF2000-0088, BFF2003-03080 i HUM2006-08652. Actualment participa en els projectes 2009SGR1030 i FFI2010-16301.

Com a membre del grup de recerca en innovació docent del Grau en Estudis Clàssics de la UAB participa en el projecte AGAUR 2009/MQD 00081.

PUBLICACIONS RECENTS

  1. Pagès, J. (2003): “On era el palau d’Odisseu?” Auriga 33, 14-17.
  2. Pagès, J. (2004): “Classicisme a Barcelona: un itinerari didàctic”, Ciència, Didàctica i funció social dels Estudis Clàssics, Actes del XIV Simposi de la Secció Catalana de la SEEC. Barcelona.
  3. Pagès, J. (2004): Aristòfanes, Lisístrata, introducció, traducció i notes de Joan Pagès Cebrian, Barcelona, RBA-La Magrana (col. L’esparver clàssic).
  4. Pagès, J. (2005): “Análisis del escolio D a Ilíada I, 5: una aproximación a la génesis del corpus”. Actas del XI Congreso de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Madrid.
  5. Pagès, J (2007): “El sacerdot crinis i el pastor ordes: trets anatolis en el mite d’apol·lo esminteu” Faventia 29.1. [2009]
  6. Pagès, J. (2008): “Aristènet I 20: assaig per a una genealogia literària”, Faventia 30 (en premsa)
  7. Pagès, J. (2009): “La Gigantomaquia según Euforión de Calcis: el escolio D a Ilíada 14.479”. Habis 40, 81-88.
  8. Pagès, J. (2009), Aristènet, Lletres d’amor. Introducció, edició crítica, traducció i notes.  Fundació Bernat Metge. Barcelona.
  9. Pagès, J. (2010), Plató, Fedó. Traducció de Josep Vives; estudi preliminar i propostes de treball de Joan Pagès Cebrian. Barcelona, Edicions 62 (Col·lecció Educaula).
  10. Pagès, J. (2010), “Orestes o la perversión del mito: una lectura de Les Bienveillantes de Jonathan Littell”, Estudios Clásicos 137, 57-68.
Campus d'excel·lència internacional U A B