Jordi Pàmias

Jordi Pàmias (Lleida, 1972) es va llicenciar en Filosofia i Lletres (Filologia Clàssica) a la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 1995. Es va doctorar el 2003 amb la tesi doctoral "Eratòstenes,Catasterismes. Edició crítica i comentari mitogràfic", dirigida pel Dr. Francesc J. Cuartero Iborra. És professor de la Universitat Autònoma de Barcelona des de 1999. Duu a terme la docència a l'Àrea de Grec, on ha estat responsable d'assignatures de llengua i literatura gregues, de mitologia clàssica, de crítica textual i d'introducció al pensament grec i a la filologia clàssica. Els cursos 2002-2003 a 2005-2006 s'ha incorporat com a professor a la llicenciatura d'Humanitats, en què ha estat responsable de l'assignatura Mitologia Grecollatina.

Des de 2008 és Coordinador de la Titulació de Filologia Clàssica.

Campus d'excel·lència internacional U A B