Raül Segarra

Raül Segarra López (Girona, 1985) és llicenciat en Filologia Clàssica per la Universitat Autònoma de Barcelona (2003-2008), essent reconegut amb el Premi Extraordinari de Llicenciatura. El setembre de 2009 obté el Màster Oficial de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana, presentant el treball de recerca “Hel·lanic de Lesbos: edició crítica dels fragments”, amb la qualificació de Matrícula d'Honor. Actualment està realitzant la Tesi Doctoral sota la direcció del Catedràtic d'Universitat Francesc Josep Cuartero Iborra, tot seguint el programa de Doctorat en Cultures del Mediterrani (UAB), i amb l'objectiu d'acabar l'edició crítica del logògraf grec Hel·lanic de Lesbos i de comentar-ne els seus fragments. També du a terme tasques de docència fora de la Universitat. Des del juliol de 2009 forma part del grup de recerca SGR “Institucions i mites a la Grècia antiga: Estudi diacrònic a partir de les fonts gregues” (2009 SGR 1030) de la UAB. Des del maig de 2010 és becari del “Projecte Innovació Docent”(MQD2009-00081), dirigit per Gemma Puigvert Planagumà. Des del setembre de 2010 forma part del projecte “Los mitos en Grecia: edición y comentario de los mitógrafos antiguos” (FFI2010-16301 (subprograma FILO)), dirigit per Jordi Pàmias Massana.

Campus d'excel·lència internacional U A B