Eulàlia Subirà

☎ 0034935811860
Membre doctor
PhD
Short biography: 

Llicenciada en Biologia i Història, és Doctora en Biologia Humana (1989). Actualment és professora a la Unitat d'Antropologia Biològica a la Universitat Autònoma de Barcelona i Coordinadora del Grau de Biologia de la mateixa. És la directora del Grup de Recerca aplicada al Patrimoni Cultural (GRAPAC) que enfoca la seva feina en el desenvolupament de tècniques i conoixement per a la conservació de tot tipus de material patrimonial arqueològic. El seu marc de recerca engloba des de la prospecció de jaciments amb restes humanes, fins a l'excavació i l'estudi posterior dels materials. Per aquest propòsit fa servir diverses tècniques, des de metodològies morfològiques a tests bioquímics com l'anàlisi d'isòtops estables. La cronologia a la que treballa és amplia, del Pleistocè Mig a temps moderns.

Campus d'excel·lència internacional U A B