Miguel Hernández

PhD
Short biography: 

Miguel Hernández Martínez (Barcelona, 1951): Professor Titular d’Antropologia Física a la Facultat de Biologia de la UB. Docència de les assignatures “Antropologia biològica”del grau de Biologia (UB) i de “Biodiversitat humana” del màster “Antropologia biològica” (UB-UAB). Tesi doctoral “Polimorfismes sèrics en barcelonins” (1982).

Recerca: Canvis seculars en el creixement i en els patrons de reproducció de la población espanyola; Estudis antropològics de la Patagònia i l’illa de Pasqua; Diversitat cranial; Biodemografia de les poblacions catalanes.

Recerca actual en “Biodemografia i ecologia humana”: Coneixement de l’evolució i adaptacions de les poblacions humanes a partir de les dades demogràfiques dels arxius. Estudi de les migracions i el flux gènic. Patrons de fecunditat. Malalties i mortalitat. Canvis seculars. Estudis dels cognoms: parentiu intern de les poblacions i coeficients de diversitat.

Campus d'excel·lència internacional U A B