Comunicacions

* Comunicació "Gramática y escritura: pensamiento y prácticas del profesorado de lengua", a càrrec de Xavier Fontich i Marilisa Birello dins del II Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigacón educativa.

Tarragona.
Juliol de 2013.

* Comunicació "Aprendizaje basado en problemas: una experiencia en Magisterio" en col·laboració amb Eduardo España i Paulina Ribera, dins de Ides 2013, Jornadas de Innovación Docente en la Educación Superior.

Florida Universitaria, València.
8-9 de julio de 2013.

* Comunicació "Aproximación al análisis de las prácticas de los maestros noveles en relación con la competencia lectora de los alumnos de educación primaria", en col·laboració amb Mª José García Folgado i Montserrat Pérez Giménez, dins del Dissemination Conference Comenius Project Tel4ELE.

Universidad Autónoma de Madrid.
17-19 de octubre de 2013.

* Comunicació "Treballar la gramàtica a l’aula de CLE a través dels gèneres discursius" dins de les Jornades Internacionals per a Professors de Català de l'Institut Ramon Llull i la Universitat de Vic. Publicació en preparació

Vic.
14-18 de juliol.

* Comunicació amb M. Vilà "La llengua a l’ESO: reflexions i propostes", dins del II Simposi sobre l'Ensenyament de la Llengua i de la Literatura Catalanes de l'Institut d'Estudis Catalans i la UAB. Acceptat per publicació en l'edició de l’Institut d’Estudis Catalans.

Barcelona.
11 d'octubre de 2013.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B