Jornades

* Jornades GROC – Gramàtica Orientada a Competències. Taula rodona: "Quina gramàtica hauria de saber qualsevol estudiant que accedeix a la universitat?". Participants: J.M. Brucart (UAB), M.L. Hernanz (UAB), A. Bartra (UAB), L. Aguilar (Coordinació PAU-UAB), C. Sánchez (Coordinació PAU-UAB), X. Fontich (UAB).

Bellaterra.
31 gener de 2014.

* Jornades GROC – Gramàtica Orientada a Competències. "Gramática y escritura: ¿Hay que saber gramática para resolver problemas pronominales?"

Bellaterra.
31 gener de 2014.

* Organització de II Trobada començar a llegir i escriure. Acompanyar per aprendre a l’Educació Infantil i al Cicle Inicial. Participació i cloenda de la trobada conjuntament amb la professora Montserrat Fons.

ICE, Universitat Autònoma de Barcelona.
Dissabte 26 d’abril de 2014.

* Jornades de Didàctica de la Llengua. "Gramàtica i escriptura: un diàleg necessari".

25 i 26 d’abril del 2014.

Universitat Autònoma de Barcelona.

Comissió organitzadora: Pilar Adell, Marilisa Birello, Marina Casadellà, Xavier Fontich, Marta Milian, Teresa Ribas.

Programa:
Divendres 25
- Ponència inicial: 'Cap a una renovació de l’ensenyament de la gramàtica', Anna Camps
- Taula rodona: 'Amb quines paraules parlem de gramàtica?'
Presentada per Xavier Fontich
Participants: Rosalía Delgado amb 'Decir “lo que es”. Un tecnicismo en un aula de primero de ESO' i Marta Giralt amb 'Seqüència didàctica a 6è de primària: el nom i els seus complements'

Dissabte 26
- Taula rodona: 'Quan escrivim, fem gramàtica?'
Presentada per Marilisa Birello
Participants: Elisa Tormo amb 'Nuestras entrevistas: UN poco de TI, de MÍ, de NOSOTROS'; Marta Calaf amb 'La ràdio a La Pineda' i Montserrat Pérez amb 'Quan l’escriptura esdevé l’espai de consolidació del discurs oral (i viceversa)'

* Jornades de Didàctica de la Llengua. "La gramàtica: una eina necessària per aprendre a escriure?".

10 i 11 de maig del 2013

Comissió organitzadora: Marilisa Birello, Marina Casadellà, Xavier Fontich, Oriol Guasch i Teresa Ribas

Programa:
Divendres 10
- 'L’ensenyament de la gramàtica: un debat obert', Xavier Fontich
- 'Quins coneixements gramaticals expliciten els aprenents de cicle inicial de primària?', Rosa Gil

Dissabte 11
- 'Explorem els valors del temps verbal del present a través de la interacció', Mariona Casas
- 'Una nova manera de definir les categories gramaticals', Jordi Pérez
- 'Secuencia didáctica: “Quien da razón del camino es porque andado lo tiene”', Felipe Zayas

 

Campus d'excel·lència internacional U A B