Publicacions

* Publicació de materials docents i de consulta. Edició conjunta de M. Birello i A. Vilagrasa.

Referència bibliogràfica: Birello, M. i Vilagrasa, A. (2014), Bravissmo! 1 Video e CD-rom con proposte didattiche. Barcellona: Casa delle Lingue ISBN: 978-84-8443-435-1
Barcelona, any 2014.

* Publicació de materials docents i de consulta. Edició conjunta de M. Birello i A. Vilagrasa.

Referència bibliogràfica: Birello, M. i Vilagrasa, A., (2013), Bravissimo!2, Corso di italiano. Barcelona: Difusión; Firenze: Bulgarini ISBN: 978-84-15620-65-5
Barcelona.
Any 2013.

* Publicació de materials docents i de consulta. Edició conjunta de M. Birello i A. Vilagrasa.

Referència bibliogràfica: Birello, M. i Vilagrasa, A. (2013), Bravissimi!1 Italien 1ère année. Paris: Maison des Langues ISBN: 978-23-5685-176-5.
París.
Any 2013.

Campus d'excel·lència internacional U A B