Especialitat E5 - Didàctica de les Ciències Socials

 

Especialitat E5 - Didàctica de les Ciències Socials

Coordinació: Antoni Santisteban Fernández (antoni.santisteban@uab.cat)

L'especialitat de Didàctica de les Ciències Socials del Màster Universitari de Recerca en Educació se centra en la recerca de l'ensenyament i de l'aprenentatge del pensament social, històric i geogràfic i educació per a la ciutadania. Aquesta línia de recerca es concreta en:

L'ensenyament de la història i de la història de l'art, la formació de la temporalitat, la memòria i la consciència històrica. L'aprenentatge de conceptes socials i històrics i la construcció de narracions i relats. El patrimoni cultural. Les competències socials i ciutadanes. L'educació per a la ciutadania, l'educació política i l'ensenyament i l'aprenentatge del dret i de la justícia. L'ensenyament i l'aprenentatge dels drets humans i de la seva evolució històrica. Els problemes socials rellevants i les qüestions socialment vives en l'ensenyament i l'aprenentatge de les ciències socials. L'anàlisi de la pràctica educativa i la formació inicial i contínua del professorat de ciències socials, geografia, història i educació per a la ciutadania. La relació teoria i pràctica en la formació del professorat de ciències socials. Les representacions socials de l'ensenyament i l'aprenentatge de les ciències socials dels futurs docents.

Assignatures obligatòries de l’especialitat:

  • La Recerca en l'Àmbit de l'Educació per a una Ciutadania Democràtica
  • La Recerca sobre l'Ensenyament del Temps Històric, l'Espai Geogràfic i la Formació del Pensament Social
  • Perspectives i Tendències en la Recerca sobre la Construcció del Coneixement Social

Docents de didàctica de les ciències socials en el màster:

- Antoni Santisteban (coord.)

- Joan  Pagès

- Montserrat Oller

- Agnès Boixader

- Carles Anguera

- Breogan Tosar

- Neus González-Monfort

- Francisco Gil

- Joan Llusa

- Roser Canals

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B