CROMA 2.0

 FEM CINEMA SOCIAL A L'ESCOLA: CROMA 2.0

El projecte "fem cinema social a l'escola" pretén servir com a eina per a introduir l'alumnat en l'estudi de problemes socials rellevants. Les activitats que s'inclouren en aquesta proposta estan enfocades perquè el cinema social serveixi per conèixer i reflexionar sobre diverses injustícies o desigualtats socials. 

Un dels problemes socials que es treballen a través del cinema social, entre d’altres, serà els murs al món, com a construccions que separen, segreguen i exclouen. Es pretén que l’alumnat prengui consciència crítica dels problemes socials del món que l’envolta i que l’afecten d’alguna manera, i que se senti protagonista de la seva societat com a ciutadania amb drets i deures. Voldríem acabar amb l'elaboració d'un curt en format de cinema social per part dels infants, amb un treball previ d'informació i escriptura d'un guió per al curt. 

El projecte, amb totes les seves activitats, hauria d’ajudar a desenvolupar diferents competències, com la social i ciutadana, la comunicativa, la digital, la artística i la d’aprendre a aprendre. És important destacar que el fet de treballar sobre el cinema i els problemes socials ha de ser un motiu per mostrar una predisposició positiva per formar el prensament crític i creatiu de l'alumnat. 

 

A qui va adreçat

La proposta de taller sobre cinema social s'adreça a l'alumnat de cicle superior d'educació primària.

 

Objectius del projecte 

1. Introduir els nens i nenes en els conceptes fonamentals del cinema social.

2. Identificar aspectes essencials del cinema social que ens permeten treballar amb problemes socials rellevants.

3. Desenvolupar la competència social i ciutadana, i altres competències com l’artística o l’aprendre a aprendre.

4. Dedicar una especial atenció a la competència comunicativa, al debat i a l’argumentació.

5. Formar habilitats de pensament crític, a través de la interpretació de fonts audiovisuals sobre problemes socials.

6. Formar el pensament creatiu a partir de la creació de relats audiovisuals sobre una qüestió socialment viva.

 

Institucions que hi participen

El programa CROMA 2.0 es duu a terme gràcies al suport de:

 

Campus d'excel·lència internacional U A B