Seminars & Workshops

SEMINARS AND WORKSHOPS 

Embedding a Democratic Culture Dimension in Teacher Education Programmes (EDCD-TEP)

International Seminar Lisbon

26-28 October. 2020

 

 

 

International Seminar Barcelona

 

Promoting democracy through teacher education policy and practice

International Seminar Manchester

20-21 April. 2021

 

 

 

 

 

La formació per a la cultura democràtica als programes de formació de mestres 

Workshop Barcelona 

6-7 d'Abril. 2021

 

 

Promoting Democracy through teacher education policy and practice 

Workshop Manchester

 

Campus d'excel·lència internacional U A B