2011

Tesis doctorals dirigides

  • Peix, Rita: Bi-plurilingüisme amb el català a l’escola de la Catalunya del Nord. Universitat Autònoma de Barcelona, sota la direcció de la Dra. Luci Nussbaum (co-direcció amb Joan Peytaví, Universitat de Perpinyà).
    • Tribunal: Mercè Pujol, Université Paris VIII (presidenta), Joan Peytaví, Universitat de Perpinyà (secretari i codirector), Luci Nussbaum, Universitat Autònoma de Barcelona  (vocal i codirectora), Joan Bécat, Universitat de Perpinyà (vocal), Juli Palou, Universitat de Barcelona (vocal)
  • Moore, Emilee: Plurilingual practices at a Catalan university doing internationalisation: Context and learning, sota la direcció de la Dra. Luci Nussbaum. Universitat Autònoma de Barcelona.
    • Tribunal: Lorenza Mondada, Université Lumière Lyon 2, ICAR (president), Melinda Dooly Owenby, Universitat Autònoma de Barcelona (secretària), Josep María Cots Caimons, Universitat de Lleida (vocal)

Treballs de recerca dirigits

  • Rodrigúez, Jésica (2010-2011). Estratègies comunicatives per a la millora de l‘expressió oral en l‘àrea de llengua inglesa, sota la direcció de la Dra. Melinda Dooly.
  • Valls Anguera, Carme (2011). “Ay, perdona, no quería molestarte”. Enseñar y aprender a disculparse en español. Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, sota la direcció de la Dra. Amparo Tusón. Universidad Internacional Menéndez Pelayo – Instituto Cervantes.
Campus d'excel·lència internacional U A B