2014

Treballs de recerca dirigits

  • Belotti, Marcello (2013-2014). Plurilinguismo e intercompresione: Un'analisi dei materiali didattici di EuRom5, sota la direcció del Dr. Artur Noguerol i la Dra. Dolors Masats.
  • Beltrán, Omaira (2013-2014). Las representaciones sociales de los latinoAmericanos sobre el catalán y Cataluña, sota la direcció de la Dra. Emilee Moore.
  • Blanca, Irene (2013-2014). Estudi per millorar la comprensió lectora i afavorir el gust per la lectura,sota la direcció de la Dra. Emilee Moore.
  • Ciruelo Llorente, Julia (2013-2014)La construcción de la identidad a través del discurso. Análisis del discurso Ti Muxe, sota la direcció de la Dra. Amparo Tuson Valls (presentat al setembre de 2014).
  • Ploettner, Joan (2013-2014). Student generation for a content and language specific assessment intrument, sota la direcció de la Dra. Emilee Moore.
  • Soto Rivera, Sandra (2013-2014). La interacció en una tasca oral, sota la direcció de la Dra. Dolors Masats.
Campus d'excel·lència internacional U A B