ARMIF: Preparem als futurs mestres d'anglès per adquirir competències digitals docents i saber-les aplicar en les seves pràctiques: una tasca col·laborativa entre els docents de la universitat, els tutors de les escoles i els propis mestres en formació.

El projecte ARMIF va adreçat a millorar la formació dels alumnes del Grau de Primària de la Universitat Autònoma de Barcelona que opten per cursar, a quart, la Menció de Llengua Anglesa. Aquest grup està format per aproximadament 40 futurs mestres, la meitat dels quals han cursat els seus estudis en anglès i l’altre meitat ho ha fet en català.

El projecte es planteja dos tipus d’objectius concrets. D’una banda, volem implementar una proposta d’innovació en la formació dels futurs mestres especialistes d’anglès a partir del treball col·laboratiu entre els docents de la universitat, els mestres de les escoles i els propis mestres en formació. D’altra banda, volem fer recerca sobre la viabilitat i els reptes que plateja la nostra proposta d’innovació. Per aquest motiu, formulem els següents objectius:

 1. Contribuir al desenvolupament de la competència digital docent dels futurs mestres a través de participar durant la formació en pràctiques telecol·laboratives amb estudiants d’una universitat americana i amb els propis companys.
 2. Garantir que, durant el pràcticum V a les escoles, l’experiència viscuda per als futurs docents com a aprenents serveixi de bastida per a què dissenyin i l’implementin propostes didàctiques que permetin als alumnes de primària desenvolupar competències digitals.
 3. Crear un model de formació que es nodreixi en el treball conjunt entre els/les docents de les assignatures de didàctica, els tutors de pràctiques de la universitat, els tutors de pràctiques de les escoles i els propis mestres en formació que garanteixi el desenvolupament de competències professionals vinculades a l’ús de les noves tecnologies a l’aula i a la gestió de la comunicació per part de tots els agents implicats.
 4. Promoure la millora de la competència lingüística en llengua anglesa dels futurs mestres a través de l’observació i anàlisi sobre les seves pràctiques discursives a l’aula durant la realització de l’assignatura de pràctiques V.

Els nostres objectius de recerca estan relacionats amb l’avaluació de la nostra proposta d’innovació i en l’observació dels reptes que planteja, això fa que vulguem donar resposta a les següents preguntes:

 1. Com es construeixen els sabers i les competències didàctiques i digitals docents?
 2. Quins mecanismes ajuden als mestres en formació a transferir a la seva pràctica els sabers i les habilitats adquirides com a aprenents?
 3. Quins procediments afavoreixen la cooperació per a la millora de la qualitat docent? Quins reptes calen afrontar?
 4. Pot l’anàlisi del propi discurs a l’aula contribuir a la millora de la competència comunicativa a l’aula?

Projecte

 • Codi: 2015 ARMIF 00010
 • Data d'inici del projecte: 28/07/2016
 • Data de finalització del projecte: 27/07/2018
 • Entitat finançadora: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, Generalitat de Catalunya. 
 • Finançament total del projecte: 9.750,00 €
 • Investigador Principal: Dra. Dolors Masats, UAB
 • Investigadors GREIP que hi participen: Dra. Melinda Dooly, Dra. Luci Nussbaum, Dr. Xavier Pascual, Claudia Vallejo.
 • Col·laboradors GREIP que hi participen: Randall Sadler, Constanza Tolosa, Javier Barba, Maria Mont.  
 • Altres membres: mestres / tutors d'Educació Primària: Josep Cortada, Marta Rueda, i estudiants de la Menció de Llengua Anglesa del Grau de Primària de la UAB.
 • Pàgina web: https://www.futursmestres.cat/
Campus d'excel·lència internacional U A B