Artur Noguerol

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7478-9919

Professor emèrit jubilat de Didàctica de la Llengua de la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB. He estat mestre en tots els nivells de l'ensenyament i he col·laborat en molts cursos de formació permanent del professorat tant en cursos universitaris com a l'Associació de Mestres Rosa Sensat. He participat en totes les reformes de l'ensenyament no universitari. Coordinador de diferents col·leccions de llibres per a l'ensenyament de la llengua. He participat en diferents projectes europeus per a l'ensenyament de la llengua en la diversitat lingüística i cultural. A més d'aquest camp de recerca, m'interesso per la llengua i el seu ensenyament a través de les diferents àrees curriculars.

Publicacions

Campus d'excel·lència internacional U A B